REGLER FOR UDLEJNING AF KANO, KAJAK, SUP og robåde

​LEJEBETINGELSER

 • Lejer skal være over 18 år gammel - børn skal være i selskab med en voksen (over 18 år) 

 • Alle udlejningsbåde skal afhentes og afleveres på Skyttehusets Outdoor Camp samme dag indenfor den aftalte tid.

 • ​Lejeren er ansvarlig for eventuelle skader, som ved grov uagtsomhed forvoldes over for kano/kajak/motorbåd og materiel, samt eventuel bortkomst af disse.

 • For eventuelle skader på tredjemands ejendom forvoldt med kano/kajak/SUP/robåd hæfter lejeren med sin egen ansvarsforsikring.

 • For eventuelle skader på dig selv eller dine ejendele under turen ydes ingen erstatning.
  ​​

SIKKERHED

 • Der udleveres redningsveste med krave til alle, både voksne og børn. Såfremt der vælges svømmeveste (uden krave), er det et krav at personen kan svømme min. 150 meter.
 • Skyttehusets Outdoor Camp kan ikke gøres ansvarlig ved ulykke ved brug af hverken redningsvest med krave eller svømmevest uden krave

AFLYSNING/AFBESTILLING

 • Ved afbestilling før 2 dage inden lejemålets påbegyndelse vil 100% af det indbetalte lejebeløb blive refunderet
 • Ved afbestilling senere end 2 dage inden lejemålets påbegyndelse vil indbetalt leje ikke blive refunderet
 • I tilfælde af at udlejningsbåden afleveres før lejemålets ophør, tilbagebetales det indbetalte beløb ikke.
  ​​

REGLER OMKRING SEJLADS

 • Det påhviler lejeren at båden sejles i henhold til søfartens gældende regler
 • Båden må aldrig efterlades uden opsyn, medmindre det er aftalt med udlejer
 • Hold altid så god afstand som muligt til andre både
 • Alle skal bære redningsvest under sejlads
 • Der må ikke smides affald i vandet
 • Brandfarlige genstande er forbudte ombord på bådene
 • Musikanlæg og højlydt adfærd er ikke tilladt ombord på bådene
 • Uansvarlig adfærd, såsom markant indtagelse af alkohol, er ikke tilladt af nogen af personerne ombord

øVRIGE REGLER OMKRING UDLEJNING

 • Ved ønsket, eller utilsigtet, forlængelse i forhold til den aftalte udlejningsperiode, bedes lejer øjeblikkeligt ringe til Skyttehusets Outdoor Camp
 • Hvis sejlturen forlænges i forhold til den aftalte udlejningsperiode, betales den normale timepris forholdsmæssigt per påbegyndte 15 minutter sejlturen forlænges
 • Det påhviler lejer at give besked til udlejer i tilfælde af forsinkelser af enhver art. Sker dette ikke og udlejer skønner det er nødvendigt at sætte en efterlysning i gang, pålægges udgifter til dette for lejer
 • Udlejer er ikke erstatningspligtig i tilfælde af aflysning af udlejning pga. vejrforhold, manglende fartøj grundet tyveri, havari eller lignende
 • I de tilfælde hvor udlejer ser sig nødsaget til at indstille udlejning og sejlads pga. vejrforhold eller andet, tilbagebetales eventuelt indbetalt leje/depositum naturligvis til lejer
 • Udlejer kan til enhver tid nægte eller afbryde udlejning, hvis det skønnes at det er uforsvarligt at udleje eller hvis ovenstående regler ikke overholdes.

Skyttehusets outdoor camp

​​Svejbækvej 3, Virklund, 8600 Silkeborg