REGLER FOR motorbådsudlejning

​LEJEBETINGELSER

 • Der skal forevises billedlegitimation som bliver opbevaret sikkert i Skyttehusets reception indtil båden leveres tilbage
 • Føreren af fartøjet skal være fyldt 21 år og forblive ædru under hele sejladsen
 • Lejer overtager det fulde ansvar for fartøj med tilbehør
 • Lejer og evt. førere har læst og forstået efterfølgende regler

AFLYSNING/AFBESTILLING

 • Ved afbestilling før 2 dage inden lejemålets påbegyndelse vil 100% af det indbetalte lejebeløb blive refunderet
 • Ved afbestilling senere end 2 dage inden lejemålets påbegyndelse vil indbetalt leje ikke blive refunderet
 • I tilfælde af at udlejningsbåden afleveres før lejemålets ophør, tilbagebetales det indbetalte beløb ikke.

REGLER OMKRING BÅD OG ERSTATNING

 • Lejeren påtager sig det fulde ansvar og kan stilles til ansvar hvis fartøj, motor og udstyr ikke tilbageleveres i samme stand som ved udlejningens start
 • I tilfælde af større skader på båd, motor eller andet tilbehør er lejer forpligtet til at betale en selvrisiko på op til DKK 5,000,-

REGLER OMKRING SEJLADS

 • Det påhviler lejeren at båden sejles i henhold til søfartens gældende regler
 • Båden må aldrig efterlades uden opsyn, medmindre det er aftalt med udlejer
 • Hold altid så god afstand som muligt til andre både
 • Vi opfordrer alle til at have redningsvest på under sejladsen
 • Der må ikke smides affald i vandet
 • Brandfarlige genstande er forbudte ombord på bådene
 • Musikanlæg og højlydt adfærd er ikke tilladt ombord på bådene
 • Uansvarlig adfærd, såsom markant indtagelse af alkohol, er ikke tilladt af nogen af personerne ombord

REGLER OMKRING UDLEJNING

 • Ved ønsket, eller utilsigtet, forlængelse i forhold til den aftalte udlejningsperiode, bedes lejer øjeblikkeligt ringe til Skyttehusets Outdoor Camp
 • Hvis sejlturen forlænges i forhold til den aftalte udlejningsperiode, betales den normale timepris forholdsmæssigt per påbegyndte 15 minutter sejlturen forlænges
 • Det påhviler lejer at give besked til udlejer i tilfælde af forsinkelser af enhver art. Sker dette ikke og udlejer skønner det er nødvendigt at sætte en efterlysning i gang, pålægges udgifter til dette for lejer
 • Udlejer er ikke erstatningspligtig i tilfælde af aflysning af udlejning pga. vejrforhold, manglende fartøj grundet tyveri, havari eller lignende
 • I de tilfælde hvor udlejer ser sig nødsaget til at indstille udlejning og sejlads pga. vejrforhold eller andet, tilbagebetales eventuelt indbetalt leje/depositum naturligvis til lejer
 • Udlejer kan til enhver tid nægte eller afbryde udlejning, hvis det skønnes at det er uforsvarligt at udleje eller hvis ovenstående regler ikke overholdes.

Skyttehusets outdoor camp

​​Svejbækvej 3, Virklund, 8600 Silkeborg